यसको बाबजुद पनि, मानिसहरूले यस अभ्यासलाई ला मो स म यदेखि जी,वित रा,ख्दै आएका छन्, आज द,हेज सम्ब न्धी एक धेरै चौं:का,उ,ने घ, ट,ना बा,हिर आएको छ।

दा इजो सम्बन्धित यो घ, ट,नाको बारेमा सुने पछि तपा ईको र गत पनि उ म्लनेछ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेरसुससुरामा आई।   सासु ससुरा आए को केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि स सुरालीहरूले उनलाई द,हेजको आ रो:पमा केटीमाथि द,ब दि,न थाले।यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला

,नयाँ दिल्ली गाउँका सरपंच हरप्रीत सिं हका अनुसार उन का काका हरजीत सिंहकी छोरी मनजि त कौरको २२ अक्टुबर २०१ 2017 मा सिमरनसँग विवा ह भएको थियो।

विवाहको समयमा, मनजीतका बुबाले आफ्नो स्थिति अनुसार केटाहरूलाई द,हे,ज दिए। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला यसको

बाबजुद पनि, मानिसहरूले यस अभ्यासलाई ला मो स म यदेखि जी,वित रा,ख्दै आएका छन्, आज द,हेज सम्ब न्धी एक धेरै चौं:का,उ,ने घ, ट,ना बा,हिर आएको छ।

दा इजो सम्बन्धित यो घ, ट,नाको बारेमा सुने पछि तपा ईको र गत पनि उ म्लनेछ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेरसुससुरामा आई।  यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला

सासु ससुरा आए को केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि स सुरालीहरूले उनलाई द,हेजको आ रो:पमा केटीमाथि द बा,ब दि,न थाले। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला

,नयाँ दिल्ली गाउँका सरपंच हरप्रीत सिं हका अनुसार उन का काका हरजीत सिंहकी छोरी मनजि त कौरको २२ अक्टुबर २०१  मारनसँग विवा ह भएको थियो। विवाहको समयमा, मनजीतका बुबाले आफ्नो स्थिति अनुसार केटाहरूलाई द,हे,ज दिए। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला