काठमाडौं । यौ”न सबै सजिव प्राणीको आ’व”श्य’कता हो । यौ”न स”म्ब’न्धले मानव जी”व’नमा धेरै म’ह”त्व राख्दछ वै”वा’हि’क जी”व’नमा यसले धेरै प्र”भा’व परेको हुन्छ ।

नेपाली स”मा’जमा विवाहपश्चात् मात्रै यौ”नस”म्प’र्कलाई वैधता दिइन्छ । यद्यपी पछिल्लो समय विवाह अघि पनि मानिसहरु प्रेम र यौ”न’न्धलाई सँगै लैजान्छन् । यद्यपी यौ”न बारे नेपाली स”मा’जमा निकै भ्रा”म’क कुराहरु फैलाइएको छ । यौ”नस”म्प’र्क अगाडी हुने मायाको अभिव्यक्तिले यौ”न जी”व’न सु”खमय हुन्छ

भन्ने ज्ञान जो”डीहरुलाई छैन । त्यसैले पनि अक्सर जो”डीको यौ”न जी”व’न सु”खमय छैन । हाम्रा विद्यालयमा अझै पनि यौ”न शिक्षा दिँदा धेरै छात्राहरु विद्यालय नै आउँदैनन् । लोकपथले विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा केहि तथ्य, यथार्थ र भ्र”म यहाँ प्रस्तुत गरिएको

छनेपाली स”मा’जमा विवाहपश्चात् मात्रै यौ”नस”म्प’र्कलाई वैधता दिइन्छ । यद्यपी पछिल्लो समय विवाह अघि पनि मानिसहरु प्रेम र’न’न्धलाई सँगै लैजान्छन् । यद्यपी यौ”न बारे नेपाली स”मा’जमा निकै भ्रा”म’क कुराहरु फैलाइएको छ । यौ”नस”म्प’र्क अगाडी हुने मायाको अभिव्यक्तिले यौ”न जी”व’न सु”खमय हुन्छ