म”हि’लाहरु से”क्स गरिसकेपछि पनि केहि क्षण वा समय सम्म एक आपसमा अं”क”मा”ल गरेर प्रे”मालाप गरिरहन रु’चाउछन उनीहरु से”’क्स पश्चात

पनि केहि समय प्रे”मीसंग’गा’लो अं’मा बा’धिएर मिठा मिठा र’शिला अनि र’माइला कु’राकानी गरिरहन चा’हान्छन, तर त्यसको बि’परित के”टाहरु से”’क्सको च”र’मो’त्क’र्समा पुगेपछि,की त सु’ति’हाल्छन । की केहीबेर के”टिसंग अलगिएर आराम गरेर बस्छन ।यसले गर्दा कति जो”’डीको

स”म्ब”न्ध ब्रे’कअप सम्म भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले तपाई पनि समय मै सचेत भएर से”’क्स पछी आफ्नो के”टि साथीलाई

भरपुर मायादिनुहोस र उनीहरुको आ”त्मसमंको उचित कदर गरिदिनुहोस यसले तपाइको यौ”’न जीवनको, साथै एक आपसमा सुमधुर स”म्ब”न्ध बनाई

राख्न ठु”लो भू’मिका खेल्दछ । से”’क्‍स ग’र्नासाथ तपाइको सु”तीहाल्ने बानी छ भने त्यसलाई ब’दल्नुहोस । किनकि से”’क्स पछी त्यसरी सु”तिहा’ल्दा के”टि

(म”हि”लाहरु) को मनमा तपाई खाली आफ्नो म’तलवको लागि मात्रै नजिक आउनु हुन्छ भन्ने पर्दछ से”’क्सगरिसके पछी सबै भन्दा रा’म्रो तपाई आफ्नो साथीसंग स्पु”न

फि’टिं’ग पो’जिसनमा सु”त्नुहोस । जस्तै दुइवटा चम्चा’ एक आपसमा खपटीएर राखेको जस्तो आ”स’नमा, र आफ्नो हातले पा’र्ट”न’रलाई हल्का स्पर्स गर्दै एक आपसबीचको रशिला रमाईला

रो’मा’न्टिक कुराहरु गर्नुहोस । यसले तपाइको के”टि (म”हि”ला) साथीले से”क्यु’र्ड अनुभव गर्छन प्रे”मको च”र’म सीमामा पुग्दा पनि के”टिहरु आफ्नो प्रे”मीसँग र’सिला

कुरा गरिरहन चाहन्छन, त्यसैले उनीहरुको मनोभाव बुझेर तपाई आफ्नो प्रे”मिकालाई मायालु अं’गा’लोमा बाँ”धेर एउटा मिठो चु”म्व’न ग’रिदिनु भयो भने उनीहरु

‘हृ’दयदेखिनै तपाई प्रति कृ’तघ्न हुन्छन यदि तपाई आफ्नो प्रे”मिकाको म’नको कुरा जान्न चाहनु हुन्छ भने, से”’क्सको च”र’मोत्कर्स पछी स्पु”न फि”टिंग पो”जिसनमा सु”तेर बि’स्तारै

सो’ध्नुहो’स, की भर्खरै गरेको से”’क्समा के भयो कस्तो लाग्यो ? यस्तोमा तपाइको प्रेमिकाले स्वेक्षाले आपसे आप सबै बताई दिन्छे यसरी आफ्नोप्रे”मिकाको चा’ह’ना

पु’रा गरेर आफ्नो प्रे”ममय जी’वनको खुसीलाई दुइगुना वृद्धि गर्न सक्नु हुनेछ । से”’क्सको च”र’मोत्कर्स पछी आफ्नो प्रे”मिकालाई कस्तो लाग्यो, के भयो, से”’क्स गर्दा कसरी गरेकोमा सबै भन्दा बढी आ”न’न्द आयो,यस्तो समयमा के कुरा सबै भन्दा राम्रो लाग्छ

वा मनपर्छ आदि कुराहरु सो’ध्नु भएर त्यस्ता कुरालाई आर्को पल्ट प्रयोग गरेर आफ्नो प्रे”मिका संगको आ’त्मियता अझै प्रगाड हुनका साथै स”म्ब”न्ध अझ नजिकिन्छ ।

धेरै कम के”टीहरुले लगातार दो’श्रो प’ट’क से”’क्सको लागि अ’नु’रोध गर्छन साथै के”टाहरु से”’क्सको च”र’मो’त्क’र्स पछी आ’राम गर्न वा सु”त्न म’न पराउछन भने के”टीहरु यस्तो गर्दैनन त्यसैले तपाइको प्रे”मिकाले फेरी अर्कोपटक पनि से”’क्स गर्न अनुरोध गरेमा त्यसलाई तुरुन्त स्वि’का’री हल्नुहोस किनकी यस्तो चा’न्स ह’त’पत्ति आउदैन ।