हिन्दू धर्ममा माता लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिन्छ ।माता लक्ष्मीको कृपा जीवनमा कायम रहोस् भन्ने हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ । मानिसहरु माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्तिको लागि कडा मेहनत गर्छन्,

ताकि माता लक्ष्मीको आशीर्वाद पाउन सकियोस् । तर केही ज्योतिषीय उपाय अपनाएमा माता लक्ष्मीको कृपा पाउन सकिन्छ । माता लक्ष्मीको कृपाले मानिसलाई जीवनका सबै सुख प्राप्त हुन्छ। माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्न बिहान र बेलुका नियमित केही उपाय गर्ने पर्ने हुन्छ । माता लक्ष्मीको कृपाको लागि नियमित रूपमा अष्टलक्ष्मी स्तोत्रको

पाठ गर्न सल्लाह दिइन्छ। यसको नियमित जपले घरमा सुख-समृद्धि आउने मान्यता रहेको छ ।श्री अष्टलक्ष्मी  मन्त्र: आदि लक्ष्मी सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चंद्र सहोदरि हेममये । मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायिनी मंजुल भाषिणि वेदनुते ।

पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद-गुण वर्षिणि शान्तिनुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि परिपालय माम् । धान्य लक्ष्मी: अयिकलिल्मष नाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये ।क्षीर समुद्भव मङ्गल रुपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ।

मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते । जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि परिपालय माम् । धैर्य लक्ष्मी: जयवरवर्षिणि वैष्णवि भार्गवि मन्त्र स्वरुपिणि मन्त्रमये । सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते ।

भवभयहारिणि पापविमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि सदापालय माम् । गज लक्ष्मी: जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये । रधगज तुरगपदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते ।

हरिहर ब्रम्ह सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मि रूपेण पालय माम् । सन्तान लक्ष्मी: अयिगवाहिनी मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये । गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वर भूषित गाननुते ।

सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते ।जय जय   मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि परिपालय माम् । विजय लक्ष्मी:जय कम लासनि सद-गति दायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये । अनुदिन मर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वसित वाद्यनुते ।

कनकधरास्तुति वैभव वन्दित शङ्करदेशिक मान्यपदे । जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयक्ष्मि परिपालय माम् । विद्या लक्ष्मी: प्रणत सुरेश्वरिरति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये । मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे ।

नवनिद्धिदायिनी कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते । जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् । धन लक्ष्मी:धिमिधिमि धिन्धिमि धिन्धिमि-दिन्धिमी दुन्धुभि नाद

सुपूर्णमये । घुमघुम घुङ्घुम घुङ्घुम घुङ्घुम शङ्ख निनाद सुवाद्यनुते । वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते । जय जय हे कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् । अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।लारूढेभक्तमोक्षप्रदायिनी ।।शङ्ख चक्र गदाहस्ते विश्वरूपिणिते जयः ।जगन्मात्रे च मोहिन्यै मङ्गलम शुभ मङ्गलम ।। इति श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम सम्पूर्णम ।