कसैलाई स्लिम केटीहरू से’क्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्य’क्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। पातलो शरीर छिनेको कम्मर भएकी युु’वतीले जो कोहि यु’वालाई

पनि सजिलै आ’कर्षित गर्न सक्दछिन् । सामान्यतया मोटो शरीर भन्दा सरलक्क ज्या’नमा भएकी यु’वती नै यु’वाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको विभिन्न अ’ध्ययन अनु’सन्धानहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । ‘इभोलुुसनरी फिटनेस’ नामक एक उप’न्यासमा पु’रुषहरुले जिवनसाथी रोज्दा किन पातलो शरीरमा बढि ध्या’न दिन्छन्

भनि लेखिएको पनि छ । पु’रुषहरुले पातली यु’वती बढि राम्री र स्व’स्थ हुने पू’धारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो । विभिन्न देशहरुमा हुने आ’कर्षक यु’वती प्र’तियोगितमा यु’वतीको

पातलो शरीरलाइ पहिलो प्रा’थमिकता दिएर मु’ल्याङन गर्ने गरिएको छ । अ’न्तर्राष्ट्रिय स्त’रमै हेर्ने हो भने यु’वतीहरुको शरीर इन्डेक्स १९ हुँदा अ’साध्यै आ’कर्षक हुने रेट गरिएको छ ।

आ’दर्श र मोडल हुनको लागि भने बडी माक्स इन्डेक्स २४ देखि २४।.८ हुनुपर्ने बताइएको छ । मसिनो शरीरले वा’स्तविक भन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरु पु’रुषहरुलाइ साह्रै मन पर्छन् ।

इ’न्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स एण्ड डेभलमेन्टल बायोलोजीका अगुवा अनु’सन्धानकर्ता जोन स्पि’कमेनका अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेका केटीहरुमा १७ देखि २० बडी माक्स इ’न्डेक्स

मेन्टेन गर्ने हो भने उनिहरुलाइ प्रजनन स’म्बन्धी रोग लाग्ने कम स’म्भावना हुन्छ । युरोपियन, अ’फ्रिकन र एसियन रा’ष्ट्रका यु’वतीहरुमा परिक्षण गरि हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ ।

मोटी केटीहरु कम आ’कर्षित देखिनुका साथै पु’रुषहरुको तुलनामा उनीहरुमा म’धुमेह, हृ’दयधात तथा प्र’जनन स’म्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुने स्पि’कम्यान बताउँछन् ।

आ’र्कषक देखिने लोभमा अत्ति पातलो शरीर बनाउनुभने प्रा’णघातक हुन सक्ने वि’ज्ञहरु बताउँछन्कसैलाई स्लिम केटीहरू से’क्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्य’क्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। पातलो शरीर छिनेको

कम्मर भएकी युु’वतीले जो कोहि यु’वालाई पनि सजिलै आ’कर्षित गर्न सक्दछिन् । सामान्यतया मोटो शरीर भन्दा सरलक्क ज्या’नमा भएकी यु’वती नै यु’वाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको

विभिन्न अ’ध्ययन अनु’सन्धानहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । ‘इभोलुुसनरी फिटनेस’ नामक एक उप’न्यासमा पु’रुषहरुले जिवनसाथी रोज्दा किन पातलो शरीरमा बढि ध्या’न दिन्छन् भनि लेखिएको पनि छ ।

पु’रुषहरुले पातली यु’वती बढि राम्री र स्व’स्थ हुने पू’धारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो । विभिन्न देशहरुमा हुने आ’कर्षक यु’वती प्र’तियोगितमा यु’वतीको पातलो शरीरलाइ

पहिलो प्रा’थमिकता दिएर मु’ल्याङन गर्ने गरिएको छ । अ’न्तर्राष्ट्रिय स्त’रमै हेर्ने हो भने यु’वतीहरुको शरीर इन्डेक्स १९ हुँदा अ’साध्यै आ’कर्षक हुने रेट गरिएको छ । आ’दर्श र मोडल हुनको लागि भने

बडी माक्स इन्डेक्स २४ देखि २४।.८ हुनुपर्ने बताइएको छ । मसिनो शरीरले वा’स्तविक भन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरु पु’रुषहरुलाइ साह्रै मन पर्छन् ।

इ’न्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स एण्ड डेभलमेन्टल बायोलोजीका अगुवा अनु’सन्धानकर्ता जोन स्पि’कमेनका अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेका केटीहरुमा १७ देखि २० बडी

माक्स इ’न्डेक्स मेन्टेन गर्ने हो भने उनिहरुलाइ प्रजनन स’म्बन्धी रोग लाग्ने कम स’म्भावना हुन्छ । युरोपियन, अ’फ्रिकन र एसियन रा’ष्ट्रका यु’वतीहरुमा

परिक्षण गरि हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ । मोटी केटीहरु कम आ’कर्षित देखिनुका साथै पु’रुषहरुको तुलनामा उनीहरुमा म’धुमेह, हृ’दयधात तथा प्र’जनन स’म्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुने स्पि’कम्यान बताउँछन् । आ’र्कषक देखिने लोभमा अत्ति पातलो शरीर बनाउनुभने प्रा’णघातक हुन सक्ने वि’ज्ञहरु बताउँछन्