धेरै पु’रुषहरु यो सोचिरहेका हुन्छन् की महिलाहरुलाई कसरी आ’कर्षित पार्ने भनेर । तर उनीहरुलाई सहि तरिकाहरु थाहा नहुन पनि सक्छ । महिलाहरुले कस्ता गुण भएका पु’रुषहरुलाई

मन पराउछन भन्ने विषयमा धेरैजसो पु’रुषहरुले ध्यान दिएको पाइन्छ । यही विषयलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिकको टोलिले महिलाहरुले पुरुषमा चाहने गुणका बारेमा अनुसन्धान गरेका छन् ।अनुसन्धानबाट बैज्ञानिकहरुले पुरुषबाट महिलाले चाहने १० गुण पत्ता लगाउन सफल भएका छन् ।