एजेन्सी :काठमाडौं-हि’न्दु ध’र्ममा, ह’प्ताको हरेक बारलाई दे’वी-दे’वताको बार मानिने गरिन्छ। वि’शेष व्र’त र उ’पवास बाहेक, अ’धिकांश हि’न्दु ध’र्मावलम्बीहरूले हप्ताको

कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्र’त ब’स्ने गर्दछन्।आइतबार:हि’न्दु ध’र्ममा आ’इतबारलाई ‘सू’र्य दे’व‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्र’तालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मि’साउनुहुँदैन। व्रत ब’स्नेहरूले रातो व’स्त्र लगाउँदा सू’र्यदेव प्र’सन्न हुन्छन् भने पुजा गर्दा

रातो र’ङ्गको फूल चढाउनुपर्दछ।सोमबार:सोमबार ‘शि’वजी‘को दिन हो। यस दिनमा शि’वजीको पु’जाआरधना गरे शि’वजी चाँ’डै नै खुसी हुन्छन्। यस दिनमा शि’व मन्दिर गई

वि’शेषतः ‘अ’र्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शि’वाय’ मन्त्र ज’प्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शि’वजीको पु’जा ग’र्नेबेला शि’वपुराण पढ्दा शि’वजी प्र’सन्न भई मागेको वर दिने वि’श्वास गरिन्छ।

कु’मारी स्त्री’ले राम्रो वर पाउनका लागि शि’वजीको पु’जा गर्ने गर्दछन् भने वि’वाहित स्त्री’ले आफ्नो प’रिवारमा सु’खशान्ती र प’तिको लामो आ’युको लागि शि’वजीको पु’जा गर्दछन्। यस दिन व्र’त ब’स्दा एक-छाक

मा’त्रा खा’नुपर्दछ भने खानामा नुन-तेल मि’साउन मनाही छ मङ्गलबार:म’ङ्गलबारको दिन वि’शेष गरी ग’णेश भ’गवानको पु’जा गरिन्छ। सा’थै यस दिन का’ली मा’ता, दु’र्गा मा’ता र ह’नुमानको पनि पु’जा गरिन्छ।

यस दिन व्रत ब’स्दा विहानको खाना खा’नुहुँदैन भने साँ’झको खानामा नुन मि’साउनु हुँदैन। बुधबार:‘बुध‘ ग्र’हको लागि स’मर्पित बार नै बुधबार हो। यस दिन वि’शेष गरी वि’थाल-देव (कृष्णको अवतार)को पुजा गरिन्छ।

पुजा गर्दा तु’लसीको पातले गर्नुपर्दछ। कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शु’भ मानिन्छ। साथै यस दिन कृ’ष्ण भ’गवानको व्र’त ब’स्नेले आफूले चाहेको फल पाउने वि’श्वास गरिन्छ।विहिबार:वि’ष्णु भ’गवान र उनका

अ’वतारहरूको पु’जा गरिने दिन वि’हिबार हो। पु’जाको सा’मग्रीमा दू’ध र घ्यू स’मावेश गर्नुपर्दछ। व्र’त ब’स्नेहरूले ए’कछाक दू’ग्धपदार्थ खानुपर्दछ। अ’धिकांश व्र’तालुहरूले यस दिन श्री’मद्भागवत पु’राण पनि पाठ गर्दछन् ।

शुक्रबार:शुक्रबारको दिन हि’न्दु ध’र्मावलम्बीहरूले म’हालक्ष्मी दे’वीको पूजा गर्ने गर्दछन्। साथै यस दिनमा ल’क्ष्मी माताका अ’वतार स’न्तोषी माँ, अ’न्नपूर्णेश्वरी माता र दु’र्गा भ’वानीको पनि पूजा गरिन्छ।

शु’क्रबारको दिनमा वि’शेष गरी मि’ष्ठान्न भोजनको व्यञ्जन गरिन्छ र व्र’तालुहरूलाई मिठाईका प’रिकारहरू पनि बाँ’डिन्छ।शनिबार:क’सैलाई पनि श’निदेवको दृ’ष्टि न’परोस् भन्ने उ’देश्यले यस दिन

श’निदेवको पुजा गरिन्छ। यस दिन व्र’तालुहरूले कालो व’स्त्र लगाउनु अ’निवार्य हुन्छ भने रा’त्रीभोजनमा नुन न’मिसाई खानुपर्ने भ’क्तालुहरूको वि’श्वास रहेको छ।एजेन्सी :काठमाडौं-हि’न्दु ध’र्ममा,

ह’प्ताको हरेक बारलाई दे’वी-दे’वताको बार मानिने गरिन्छ। वि’शेष व्र’त र उ’पवास बाहेक, अ’धिकांश हि’न्दु ध’र्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्र’त ब’स्ने

गर्दछन्।आइतबार:हि’न्दु ध’र्ममा आ’इतबारलाई ‘सू’र्य दे’व‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्र’तालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मि’साउनुहुँदैन। व्रत ब’स्नेहरूले रातो

व’स्त्र लगाउँदा सू’र्यदेव प्र’सन्न हुन्छन् भने पुजा गर्दा रातो र’ङ्गको फूल चढाउनुपर्दछ।सोमबार:सोमबार ‘शि’वजी‘को दिन हो। यस दिनमा शि’वजीको पु’जाआरधना गरे शि’वजी चाँ’डै नै खुसी हुन्छन्।

यस दिनमा शि’व मन्दिर गई वि’शेषतः ‘अ’र्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शि’वाय’ मन्त्र ज’प्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शि’वजीको पु’जा ग’र्नेबेला शि’वपुराण पढ्दा शि’वजी प्र’सन्न भई मागेको वर दिने वि’श्वास गरिन्छ।

कु’मारी स्त्री’ले राम्रो वर पाउनका लागि शि’वजीको पु’जा गर्ने गर्दछन् भने वि’वाहित स्त्री’ले आफ्नो प’रिवारमा सु’खशान्ती र प’तिको लामो आ’युको लागि शि’वजीको पु’जा गर्दछन्।

यस दिन व्र’त ब’स्दा एक-छाक मा’त्रा खा’नुपर्दछ भने खानामा नुन-तेल मि’साउन मनाही छ मङ्गलबार:म’ङ्गलबारको दिन वि’शेष गरी ग’णेश भ’गवानको पु’जा गरिन्छ। सा’थै यस

दिन का’ली मा’ता, दु’र्गा मा’ता र ह’नुमानको पनि पु’जा गरिन्छ। यस दिन व्रत ब’स्दा विहानको खाना खा’नुहुँदैन भने साँ’झको खानामा नुन मि’साउनु हुँदैन।

बुधबार:‘बुध‘ ग्र’हको लागि स’मर्पित बार नै बुधबार हो। यस दिन वि’शेष गरी वि’थाल-देव (कृष्णको अवतार)को पुजा गरिन्छ। पुजा गर्दा तु’लसीको पातले गर्नुपर्दछ। कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार

अति नै शु’भ मानिन्छ। साथै यस दिन कृ’ष्ण भ’गवानको व्र’त ब’स्नेले आफूले चाहेको फल पाउने वि’श्वास गरिन्छ।विहिबार:वि’ष्णु भ’गवान र उनका अ’वतारहरूको पु’जा गरिने दिन वि’हिबार हो।

पु’जाको सा’मग्रीमा दू’ध र घ्यू स’मावेश गर्नुपर्दछ। व्र’त ब’स्नेहरूले ए’कछाक दू’ग्धपदार्थ खानुपर्दछ। अ’धिकांश व्र’तालुहरूले यस दिन श्री’मद्भागवत पु’राण पनि पाठ गर्दछन् ।

शुक्रबार:शुक्रबारको दिन हि’न्दु ध’र्मावलम्बीहरूले म’हालक्ष्मी दे’वीको पूजा गर्ने गर्दछन्। साथै यस दिनमा ल’क्ष्मी माताका अ’वतार स’न्तोषी माँ, अ’न्नपूर्णेश्वरी माता र दु’र्गा भ’वानीको पनि पूजा गरिन्छ।

शु’क्रबारको दिनमा वि’शेष गरी मि’ष्ठान्न भोजनको व्यञ्जन गरिन्छ र व्र’तालुहरूलाई मिठाईका प’रिकारहरू पनि बाँ’डिन्छ।शनिबार:क’सैलाई पनि श’निदेवको दृ’ष्टि न’परोस् भन्ने उ’देश्यले यस दिन श’निदेवको पुजा गरिन्छ। यस दिन व्र’तालुहरूले कालो व’स्त्र लगाउनु अ’निवार्य हुन्छ भने रा’त्रीभोजनमा नुन न’मिसाई खानुपर्ने भ’क्तालुहरूको वि’श्वास रहेको छ।