देखिएका सपनाहरु केहि याद हुन्छन् त केहि याद रहँदैनन् । तर के तपाईलाई स्वप्न शास्त्रमा कस्ता सपनालाई शुभ मानिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई यी ५ शुभ

सपनाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।देखिएका सपनाहरु केहि याद हुन्छन् त केहि याद रहँदैनन् । तर के तपाईलाई स्वप्न शास्त्रमा कस्ता सपनालाई शुभ मानिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई यी ५ शुभ सपनाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।२)छेपारो: त्यस्तै स्वप्न शास्त्रका अनुसार सपनामा छेपारो

देख्नुलाई पनि शुभ संकेत मान्ने गरिन्छ । छेपारो देख्दा पनि धन प्राप्त हुन्छ ।४)घर निर्माण भइरहेको देख्नु)सपनामा घर निर्माण भईरहेको देख्नु भनेको आर्थिक लाभ हुने संकेत हो ।

घर, महल, अपार्टमेन्ट आदि निर्माण गरिरहेको सपना देख्नु स्वप्नशास्त्रका अनुसार शुभ मानिन्छ । ३)आत्महत्या गरेको देख्नु: सपनामा स्वयं नै आत्महत्या गरिरहेको देख्नुभयो भने सोच्नुस् तपाईको उमेर बढेसँगै धन अत्याधिक प्राप्त हुनेछ ।५)सपनामा सर्प देख्नु: सपनामा सर्प देख्नु भनेको स्वप्न शास्त्रका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा लाभ हुनु हो । साथै यसको मतलव धन प्राप्ति हुनु पनि हो ।