मेरो नाम अनिता हो । म २२ वर्षकी भएं । म डिगरिमा पढ्छु । क्याम्पियन कलेजको घ-ट-ना-बारे तपाईहरुलाइ थहै छ होला । म त्यहि बाताबरनमा हुर्केकी केटि हु ।

मेरो एउटा भाइ छ । क्या ह्यान्सम छ भने । मोरालाइ दे-खदा मेरो त म-नै क-स्तो क-स्तो हुन्छ । कहिलेकांहि त छ्या आ-प्नै भा-इ-को बारेमा के सो-चेकी हूं-ला जस्तो लाग्छ । उ १८ वर्षको छ । डनबस्कोमा पडछ । बुबा सरकारी जबमा हुनुहुन्छ । उहाँ प्राय बाहीरै बस्नु हुनछ । घरमा ममी म र भाइ बस्छौ ।

तलका कोठाहरु बहालमा लगाएको छ । तलको तलामा भानछा कोठा छ । बिचमा मेरो र भाइको कोठाके बिचमा ड्रइङ रुम छ । ममी अर्कै कोठामा सुत्नु हुन्छ । टिभी ड्रइङ रुममै राखेको छ ।

एक दिन बेलुका के काम परेर भा-इ-को को-ठा-मा गा-को त । मेरी बास्सै म-री ग-एं नी । मोरा त आ-फ्नो य-त्रो सामान नि-का-ले-र खे ला-उंदै र-छ । मेरो त मन ढक्क फु-ले-र आ-यो । ऐ के गरेको यस्तो भन्दै म ह-त्त-नप-त्त ला-ज-ले बाहिर नि-स्कें ।

त्यसलाइ पनि ला-ज लागेछ क्यार । म निस्कने बितिकै ड्याम्म ढोका बन्द गरो । कोठामा आएर तेसकै बारेमा सोच्दै थे । एकछीन पछी आएर दिदी प्लिज म-मि-लाइ नभन्दे है भनेर म्याउंम्याउं गर्न थाल्यो । मलाइ माया लागो ।

मेरो मनले भने फेरी तेलले आफ्नो सा-मा-न नि-का-ले प-नी हु-न्थो जस्तो लागीरहेको थियो । भन्दीन, जा गएर सूत । भनेर पठाएं । त्यो दीन मेरो मन रा-तभ-रीनै च-न्च-ल भो । सबै लु-गा खो-लें र नां-गै सू-तें । आफ्नो दू-ध आ-फै मा-डें ।

ओउँ-ला हा-ले-र ह स्तमै थु न ग रें । त्यसपछी का दीन त मेरो लागी झन बे चै नी ले बी-त्न थाले । राती ममी तल भान्सामा गएको बेलामा के गर्दैछ । आज भने जा-ल हा-न्नु परो भनेर त्यसको कोठामा गएं ।

कोठामा त्यो त मोबाइलमा शायद पो-र्न भि-डि-यो हे-र्दै थियो होला म जाने बितीकै मोबाइल सिरा-ने तीर हा-लीहालो । पख तं यस्तो राख्छस ममीलाइ आजचैं नभनी कां छाड्छु ? भनेर त्यस को मोबाइल बो-केर हीडेजस्तो गरें ।

ए पख ममीलाइ भनीस भने मा-र दी-न्छु भनेर झ-म्टे-र आ-यो । म प-नी भा-गे ज-स्तो गरें । ऊ मलाइ खे-द्दै आएर च्या-प मेरो हा-त स-मा-तेर मोबाइल खोस्न थाल्दा मैले जा-नीजा-नी दू-ध-ले उस को जीउमा ध-क्का दी-एं ।

आज तलाइ म-जा च-खा-उंछु भन्ने लागिराको थीयो ए तेरो ड-न्ठा दे-खा-न अस्ती मजाले हेर्नै पाइन मैलै भने । पख है त भन्दै उसले आफ्नो लठ्ठी जस्तो सामान निकालो । आ-मू-इ क-त्रो र छू मैले आश्चर्य च-की-त हुंदै भने ।

हातले च्या-प्प समातेको त ता-ते-को फ-ला-म ज-स्तै भा रैछ । दिदि तेरो दु-ध पनी च-ला-उ-न दे न । रुपकले भन्यो । ला भनेर ब्रेसी-य-रको हू-क खो-ली-दी-एं । उतेजीत हूंदै उसले दिदि मे-रो खे-ला-इ दे न । कस्तो म-जा हू-दो रैछ ।

मैले च्याप स-मा-ते-र खे-ला-उ-न थालें । मलाइ पनी अब छी-रा-इ दे हु-न्थ्यो भन्ने ला-ग्न थालीसकेको थीयो । मैले स्क-र्ट मा-स्तिर फ-र्का-एं । मैले ति-घ्रा फै-लाइ-दी-एं । दु-इचिरा-का बिचमा एउटा प्वा-ल । त्यो त मजाले हे-रेको हेरै ग-र्न था-ल्यो ।

मनमनै मला-इ आन-न्द हुन था-ली-सके-को थीयो । उ माथी दढेर एक पटक हुत्त- पा-रो के छि-र्दै-न थियो । मेरो यो-नी-ले ट-न्न पानि फ्यांकेको थीयो । अबुइ दीदी क्या म-ज्जा हूदों रैछ ।

पख ते-रो पु-रै प-से-को छैन अ-ली ब-ल गर । उ माथी सु-ते-र ध-क्का मा-र्न था-ल्यो । उ म-च्ची-न थाल्यो । मलाइ खु-ब म-जा आइ रहेको थीयो । उ पागल जस्तै भएर घरी मेरो गा-ला घरी मे-रो ओठ- घरी ग-र्द-न चु-मी रहेको थीयो । दु-ध प-नी मो-लीर-हेको थीयो ।

यो पनि सौरभीका स्तस्न सस्मा’त्दै भने, अब संगै गर्दा हुँदैन – सौरभी-का स्त-न स-मा-त्दै भने ‘अब संगै गर्दा हुँदैन ? ‘हुँदैन । यो ग-ल-त भइरहको छ । के ग-ल-त भएको छ ? सजिना पनि त यहि चाहन्छे।, आफ्नो गल्ती न-बो-ल्दा नै सजिनालाई सहज हुन्थ्यो ।

मेरो प्र-स्ता-व प-छि सौरभी छक्क परेकी थिइन । दुवै-ले महसुस गरेको हुनुपर्छ, स-म-स्या स-मा-धा-न भइसकेको थियो। बस् आमाछो-रीसं-गै मसंग सु-त्न म-ना-उ-नु पर्ने चु-नौ-ती मात्र बाँ-की रह्यो।

मलाई थाहा थियो सौरभीको निर्णय के हु्न्छ । सजिना-सं-गै खा-ट-मा प-ल्टेँ। उसको खु-ट्टा-मा खु-ट्टा ख-प्ट्या-एँ। उ अलिक अ-स-जि-लो मान्दै थि-इ । उसको ओ-ठ चु-स्न था-लेँ । सौरभी एक-टक-ले हा-म्रो च-र्ति-क-ला हे-र्दै थिइन ।

केही बेर सजिनासं-ग च-लेप-छि सौरभी पनि खा-ट-मा ढ-ल्क-न आइपुगिन । अब के को ला-ज र-ह्यो र ? सौरभी लि-ङ्ग चु-स्न था-लि-न। म सजिनाको ओ-ठ र जि-ब्रो चु-स्न था-ले । सौरभीका हात सजि-ना-को यो-नी त-र्फ ल-म्क्यो।

छोरीको यो-नी बि-स्ता-रै मु-सा-र्न था-लि-न। सजिना थौरै ह-च्च-कि-ए-को भान हुन्थ्यो । सजिना-को उ-त्ते-ज-ना बढ्दै थियो। सायद ती-नै जनाको लागि यो नौ-लो का-म थियो । त्यो माथी आ-माछो-रीसं-गै एउटै के-टा-सं-ग लि-प्त थिए ।

सौरभीले टि-स-र्ट फु-कालि-न । आमा-का ठू-ला स्त-न दे-ख्दा सजिनाका आँखा ठूला भएका थिए । सौरभीले पा-इ-न्ट फु-का-लि-न, पे-न्टी फु-का-लिन अनि ना-ङ्गो श-रि-र लि-एर खाटमा पल्टिन । म सजिनातिर फर्केको थिए ।

सौरभी मेरो ढा-ड प-छा-डीबाट च्या-प्प स-मा-तेर हा-त-ले लि-ङ्ग खे-लाउ-न थालिन । उनका गि-ला स्त-न-ले ढा-डमा प्रे-स-र दिन्थे । म सजिनाको स्तन चुस्न थाले । एकै छिनमा पछाडी फर्के अनि सौरभीलाई किस गर्न थाले ।

सौरभी-को पु-ति-मा ला-डो घु-सा-रेँ, अघिको आधाकाम बाँ-की नै थियो । सजिनाको अघि उसकी आमा-को पु-ति-मा म-च्चि-न थालेँ । सौरभी छिट्टै उ-त्ते-जि-त भ-इन, उनको यो-नी-मा मु-ल फु-ट्यो ।

त्यहि ला-डो लि-ए-र सजिनाको पु-ति-मा छि-रा-एँ। सौरभी सजिना-को स्त-न च-ला-उ-न था-लि-न। सजिनामा अब कुनै हि-च्कि-टा-ह-ट बाँकी थि-एन । उ-त्ते-जि-त आ-वा-ज नि-का-ल्न था-ली ।

तीनै जना एकअर्काको गु-प्ता-ङ्ग-मा म-स्त थि-यौं । सजिनाको खा-ट ल-च-क ल-च-क हुँदै थियो । पु-ति-मा जो-ड जो-डले द-बा-ब दिन थाले । एकै छि-न-मा

ख-स्ला जस्तो भयो ।  सजिनाको टाउको स-मा-ते-र ला-डो को-चे-र मु-ख-मा चि-क्न था-ले । अनि स बै वि र्य उसको मुख भित्र झा-रि-दि-एँ। मन हलु-को भयो। सौरभी एकाएक सजिनाको मुख तिर ल-म्कि-न अनि छोरीको ओठ र जिब्रो चु-स्न था-लि-न। दुवैले बाँ-डिचु-ढी वि-र्य-को स्वा-द लिए ।