वास्तुशास्त्रअनुसार घरको मन्दिरमा राखिएको हरेक वस्तुको कुनै न कुनै महत्व हुन्छ । केही कुरा भूलेर पनि मन्दिरमा राख्नु हुँदैन अन्यथा यसले घरमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

कैंची गल्तिले पनि घरको मन्दिरमा कैंचीराख्नु हुँदैन यसो गर्नाले घरमा शुभ रहँदैन । कैँचीको प्रतिकूल असरका कारण परिवारमा एकता हुँदैन । वास्तु दोषवास्तु अनुसार मरको दिशाले पनि धेरै महत्व राख्छ, त्यसैले दिशा ध्यानमा राखेर मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ । टुटेफुटेका मूर्ति मन्दिरमा टुटेफुटेका मूर्ति वा तस्विर राख्नु हुँदैन ।

सुकेका फूल सुकेको फूल वा मालाले पनि घरमा नकारात्मक ऊर्जा फैलाउँछन ।वास्तुशास्त्रअनुसार घरको मन्दिरमा राखिएको हरेक वस्तुको कुनै न कुनै महत्व हुन्छ । केही कुरा भूलेर पनि मन्दिरमा राख्नु हुँदैन

अन्यथा यसले घरमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । कैंची गल्तिले पनि घरको मन्दिरमा कैंची राख्नु हुँदैन यसो गर्नाले घरमा शुभ रहँदैन । कैँचीको प्रतिकूल असरका कारण परिवारमा एकता हुँदैन ।

वास्तु दोषवास्तु अनुसार मन्दिर को दिशाले पनि धेरै महत्व राख्छ, त्यसैले दिशा ध्यानमा राखेर मन्दिरकैँचीको प्रतिकूल असरका कारण परिवारमा एकता हुँदैन ।  निर्माण गर्नुपर्छ । टुटेफुटेका मूर्ति मन्दिरमा टुटेफुटेका मूर्ति वा तस्विर राख्नु हुँदैन । सुकेका फूल सुकेको फूल वा मालाले पनि घरमा नकारात्मक ऊर्जा फैलाउँछन ।