भगवान शिवजीलाई खोज्न भनेर इन्द्रसहित सब देवता अकाशमार्ग हुंदै स्वर्गलोक पनि घुमे तर कतै पत्ता पाउन सकेनन् । यसरी अनेक लोक घुम्दा पनि भोलेनाथको दर्शन नपाएपछि

उनीहरुले अव एकपटक पृथ्वीलोकमा गएर खोजौं भन्ने अठोट गरे । अनेक वन, उपवन आदिमा खोजे तर पनि दर्शन पाएनन् । पृथ्वीमा उनीहरुले राखेको पैतालाले गर्दा घांस नै मडारिएर जमीन देखियो, तैपनी पाएनन् । आखिरमा केही नलागेर उनीहरु ब्रम्हाजीको शरणमा गए । व्रम्हाजीले एकाग्र मनले ध्यान गर्नुभयो

अनि सबैलाई श्लेशमान्तक बनमा नखोजिएकोले त्यहां जाऊं भनेर आकाशमार्ग हुंदै त्यहां पुग्नुभयो । त्यो सुन्दर वनमा अनेक गुफा, कन्दराहरु थिए । तपस्वीहरु तपस्यामा तल्लिन भएका थिए ।

स्वच्छ जल भएको नदी बगेको थियो । देवताहरुले रथ र सारथीहरुलाई छोडेर पैदल नै त्यस बनमा पसे । खोज्न थाले, तर कतैपनि भोलेनाथको दर्शन पाएनन् ।

खोज्दा खोज्दै उनीहरुले एक सुन्दर कन्याको दर्शन पाए । कन्याको दर्शनका बारेमा सबैले ब्रम्हाजीलाई जिज्ञाशा राखे । व्रम्हाजीले पनि ध्यान दृष्टिले हेर्नु भयो र हिमालयकी पुत्रीले यीनै कन्याको रुपमा दर्शन दिएकी

हुन् भन्ने निश्चय गर्नुभयो । सबै देवताहरु पहाडको टाकुरामा चढेर तलतिर हेर्न थाले । उनीहरुले अकस्मात मृगको झुण्ड देखे । त्यसै झुण्डको बीचमा मृगको रुपमा भगवान् शंकरको दर्शन पाए ।

त्यो मृगको एउटा सिङ र एउटा खुट्टा तथा अति चमकिलो थियो । सबै मिलेर मृगको सिङमा समाते तर मृग भाग्न खोज्दा सिङको टुप्पो इन्द्रको हातमा, बीचको भाग ब्रम्हाजीको हातमा र जरा भगवान् नारायणको हातमा पर्न गयो ।

यसरी तीनै जनाले समाउनाले सिङ तीन भागको भयो । मृग आकाशमा अलप भयो । भालेनाथ शिवजीले आकाशबाटै देवताहरुलाई हप्काएर भन्नुभयो, “हे देवताहरु, मैले तपाईहरुलाई ठगें ।

अव मलाई देख्न सक्नुहुन्न । तपाईहरुसंग आ आफ्नो भागमा परेको सिङले नै चित्त बुझाउनुस् । यो श्लेषमान्तक बन हो, मेरो विधिपूर्वक स्थापना यहीं गर्नु, यो बन पुण्य क्षेत्र हुनेछ, पृथ्वीलोकमा भएका सबै तीर्थ, समुद्र

तथा नदीहरु सबै यहीं आउनेछन् ।भगवान शिवजीलाई खोज्न भनेर इन्द्रसहित सब देवता अकाशमार्ग हुंदै स्वर्गलोक पनि घुमे तर कतै पत्ता पाउन सकेनन् । यसरी अनेक लोक घुम्दा पनि

भोलेनाथको दर्शन नपाएपछि उनीहरुले अव एकपटक पृथ्वीलोकमा गएर खोजौं भन्ने अठोट गरे । अनेक वन, उपवन आदिमा खोजे तर पनि दर्शन पाएनन् । पृथ्वीमा उनीहरुले राखेको पैतालाले गर्दा

घांस नै मडारिएर जमीन देखियो, तैपनी पाएनन् । आखिरमा केही नलागेर उनीहरु ब्रम्हाजीको शरणमा गए । व्रम्हाजीले एकाग्र मनले ध्यान गर्नुभयो अनि सबैलाई श्लेशमान्तक बनमा नखोजिएकोले

त्यहां जाऊं भनेर आकाशमार्ग हुंदै त्यहां पुग्नुभयो । त्यो सुन्दर वनमा अनेक गुफा, कन्दराहरु थिए । तपस्वीहरु तपस्यामा तल्लिन भएका थिए । स्वच्छ जल भएको नदी बगेको थियो । देवताहरुले र

थ र सारथीहरुलाई छोडेर पैदल नै त्यस बनमा पसे । खोज्न थाले, तर कतैपनि भोलेनाथको दर्शन पाएनन् । खोज्दा खोज्दै उनीहरुले एक सुन्दर कन्याको दर्शन पाए । कन्याको दर्शनका बारेमा सबैले

ब्रम्हाजीलाई जिज्ञाशा राखे । व्रम्हाजीले पनि ध्यान दृष्टिले हेर्नु भयो र हिमालयकी पुत्रीले यीनै कन्याको रुपमा दर्शन दिएकी हुन् भन्ने निश्चय गर्नुभयो । सबै देवताहरु पहाडको टाकुरामा चढेर तलतिर हेर्न थाले ।

उनीहरुले अकस्मात मृगको झुण्ड देखे । त्यसै झुण्डको बीचमा मृगको रुपमा भगवान् शंकरको दर्शन पाए । त्यो मृगको एउटा सिङ र एउटा खुट्टा तथा अति चमकिलो थियो ।

सबै मिलेर मृगको सिङमा समाते तर मृग भाग्न खोज्दा सिङको टुप्पो इन्द्रको हातमा, बीचको भाग ब्रम्हाजीको हातमा र जरा भगवान् नारायणको हातमा प

र्न गयो । यसरी तीनै जनाले समाउनाले सिङ तीन भागको भयो । मृग आकाशमा अलप भयो । भालेनाथ शिवजीले आकाशबाटै देवताहरुलाई हप्काएर भन्नुभयो,

“हे देवताहरु, मैले तपाईहरुलाई ठगें । अव मलाई देख्न सक्नुहुन्न । तपाईहरुसंग आ आफ्नो भागमा परेको सिङले नै चित्त बुझाउनुस् । यो श्लेषमान्तक बन हो, मेरो विधिपूर्वक स्थापना यहीं गर्नु, यो बन पुण्य क्षेत्र हुनेछ, पृथ्वीलोकमा भएका सबै तीर्थ, समुद्र तथा नदीहरु सबै यहीं आउनेछन् ।