एजेन्सी । यो वर्ष होलीमा निकै अचम्मको संयोग बन्दैछ । होलीको दिन चन्द्रग्रहणसँगै सर्वार्थ सिद्धि योग र रवियोगको संयोग पनि बन्न गइरहेको छ । साथै कुम्भ राशिमा शुक्र, मंगल

र शनिको संयोग बनिरहेको छ । यसबाहेक मीन राशिमा सूर्य र राहुको संयोग रहेको छ । यी सबै शुभ संयोगका बीचमा होली पर्वले मिथुनसहित ५ राशिको जीवनमा उज्यालो ल्याउनुका साथै करियरमा पनि सुधार ल्याउनेछ । आउनुहोस् हेरौं कुन कुन हुनेछन् यी ५राशिकाराशिहरु।जेन्सी । यो वर्ष होलीमा निकै अचम्मको

संयोग बन्दैछ । होलीको दिन चन्द्रग्रहणसँगै सर्वार्थ सिद्धि योग र रवियोगको संयोग पनि बन्न गइरहेको छ । साथै कुम्भ राशिमा शुक्र, मंगल र शनिको संयोग बनिरहेको छ ।

यसबाहेक मीन राशिमा सूर्य र राहुको संयोग रहेको छ । यी सबै शुभ संयोगकाराशिमा शुक्र, मंगल र शनिको संयोग बनिरहेको छ । b बीचमा होली पर्वले मिथुन सहित ५ राशिको जीवनमा उज्यालो ल्याउनुका साथै करियरमा पनि सुधार ल्याउनेछ । आउनुहोस् हेरौं कुन कुन हुनेछन् यी ५ राशिका राशिहरु।