१ रातको ३० हजार लिन्छु , भेट्ने भए यहाँ आउनु : सबिना अधिकारी काठमाडौं – ३० हजार लिन्छु भन्दै सबिना अधिकारीले भनेकी छिन् ! सानै देखि भारतमा बस्दै आएकी सबिना

अधिकारिले १ रात भरि १ हजार पेज कम्पुटरमा टाईप गरेको ३० हजार लिन्छु भनेकी छिन् ! दिउसो ब त्ति बाल्न नपर्ने भएकोले २० हजार लिने भनेकी छिन् ! उनको टाईपिंग स्पिड चितुवाको दौड को गति भन्दा चाडो भएकाले उनले महँगो लिने गर्छिन !१ रातको ३० हजार लिन्छु , भेट्ने भए यहाँ आउनु : सबिना अधिकारी

काठमाडौं – ३० हजार लिन्छु भन्दै सबिना अधिकारीले भनेकी छिन् ! सानै देखि भारतमा बस्दै आएकी सबिना अधिकारिले १ रात भरि १ हजार पेज कम्पुटरमा टाईप गरेको ३० हजार लिन्छु

भनेकी छिन् ! दिउसो ब त्ति बाल्न नपर्ने भएकोले २० हजार लिने भनेकी छिन् ! काठमाडौं – ३० हजार लिन्छु भन्दै सबिना अधिकारीले भनेकी छिन् ! सानै देखि भारतमा बस्दै आएकी सबिना अधिकारिले १ रात भरि १ हजार पेज कम्पुटरमा टाईप गरेको ३० हजार लिन्छु उनको टाईपिंग स्पिड चितुवाको दौड को गति भन्दा चाडो भएकाले उनले महँगो लिने गर्छिन !